برچسب : سازمان های اجتماعی

کدام سازمان‌ها از مدل کسب‌وکار اجتماعی استفاده می‌کنند؟

کسب‌وکار - در یاداشت‌های قبلی درباره کسب‌وکار اجتماعی و مدل‌های آن صحبت کردیم اما در این مطلب ‌می‌خواهیم درباره سازمان‌هایی حرف‌بزنیم که از مدل کسب‌وکار اجتماعی استفاده می‌کنند. سازمان‌هایی که از مدل کسب‌وکار اجتماعی استفاده می‌کنند، باید دارای چهار ویژگی اصلی باشند: ۱-   متصل(Connected): کارمندان قادر خواهند بود که به طور یک....

تجربه شهروندی با رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌ها

رسانه های اجتماعی - صحبت کردن در رابطه با رسانه‌های اجتماعی، زمانی معنای بیشتری خواهد داشت که  نقش و فعالیت‌ دولت‌ها و دولتمردان نیز، به وضوح دنبال شده و مورد مطالعه قرار گیرد. در این رابطه، « لاری باودن» معاون بخش نرم‌افزارهای مبتنی بر وب شرکت «آی‌بی‌ام»، اعتقاد دارد که در رابطه با پذیرش....