اتاق خبر - هلن صدیق بنای: دنیای اینترنت به گونه‌ای تمامی جنبه‌ها و فعالیت‌های زندگی، شغلی، علمی، تفریحی و غیره را تحت تاثیر و دگرگون ساخته است. گویی همه چیز باید از نو باز تعریف و ساخته شود. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آن، جمع آوری خبر و تولید آن را متحول کرده‌اند. به گونه‌ای....