رسانه های اجتماعی - محمدمهدی مولایی: علیرغم پایان یافتن فصل تبلیغات، انجام انتخابات و اعلام نتایج و مشخص شدن رییس جمهور جدید، شبکه‏ها و رسانه‏های اجتماعی هنوز در حال و هوای انتخاباتی قرار دارند.  در ادامه برخی فعالیت‏ها و تجربه‏های اجتماعی (به مفهوم شکل‏گرفته در فضای رسانه‏‎های اجتماعی آنلاین) پس از انتخابات از جمله تعقیب....