برچسب : رشد

آشنایی با فایربیس؛ چطور اپلیکیشن خود را رشد دهیم؟

استارتاپ - فایربیس پلتفرم ساختن، بهبود و توسعه اپلیکیشن‌های موبایل و وب است. فایربیس چهار بخش اصلی داری که شامل توسعه (Development)، کیفیت (Quality)، تجزیه و تحلیل (Analytics) و رشد (Growth) است. این مقاله با نگاه بازاریابی، تحلیل و رشد به فایربیس نوشته شده است.

معرفی کتاب:‌ بازاریابی هکر رشد

معرفی کتاب - کتاب بازاریابی هکر رشد با زیر عنوان آینده روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات نوشته رایان هالیدی یکی از منابع اصلی این موضوع است. این شیوه نوین بازاریابی می‌گوید، به جای روش‌های قدیمی بازاریابی از ابزارهای قابل آزمایش، ردیابی و مقایس‌پذیر استفاده کنید.