رسانه های اجتماعی - رسانه‌های اجتماعی امروز علاوه بر تولید و توزیع محتوا و گسترش ارتباطات میان‌فردی نقش اساسی در اطلاع‌رسانی و کمک‌رسانی در بحران‌ها، حوادث طبیعی و غیرطبیعی گوناگون دارند. نمونه اخیر آن توفانی است که در فلیپین رخ داد و بسیاری از مردم این کشور را بی‌خانمان و آواره کرد. حرکت جمعی....