رسانه - رسانه‌های همگرا اصطلاحی است که بسیاری از بازاریابان ممکن است درباره آن شنیده باشند اما بسیاری نیز شاید با این اصطلاح محیط رسانه‌­ آشنا نباشند. اساسا، رسانه‌­های همگرا ناحیه‌­ای است که بین دو نوع از سه نوع رسانه درآمدزا، شخصی و پولی همپوشانی دارد. این همپوشانی یک فرصت مغتنم است....