رسانه های اجتماعی - جند روز از حادثه بمب گذاری‌های ویرانگر در ماراتون بوستون می‌گذرد. یکی از عاملان کشته و دیگری زخمی و دستگیر شده است. اما سوال این است که نقش رسانه‌های اجتماعی در کمک یا زیان به دستگیری عاملان بوستون چه بوده است؟ لانس اونلف سردبیر مشیبل با ارائه تحلیلی به این....