فیسبوک - گویا جریان رسانه‌ای دولت یازدهم منوط به رسانه‌های رسمی نیست بلکه رسانه‌های غیررسمی نیز نقش بسزایی در پیشبرد سیاست‌ها و اهداف دولت منطبق با منافع و چارچوب ملی دارد. در رسانه‌های رسمی یا آفلاین (مانند رسانه‌های جمعی از جمله رادیو، تلویزیون و مطبوعات) مشارکت مردم و مسوولان بسیار کمرنگ و....