برچسب : دکتر یونس شکرخواه

گزارش نشست «آینده اتاق خبر»

روزنامه نگاری سایبر -  «آینده اتاق خبر» عنوان نشست تخصصی بود که چهارشنبه عصر (۱۰مهر ماه) با سخنرانی دکتر یونس شکرخواه در فرهنگستان هنر برگزار شد. در این پست، بخشی از این سخنرانی ارائه می‌شود:  وضعیت آتی اتاق خبر به گفته شکرخواه، پیشنه و مرور ادبیات در زمینه اتاق خبر نداریم و وضعیت آن در....

«آینده اتاق خبر» در فرهنگستان هنر بررسی می‌شود

روزنامه نگاری سایبر - نشست تخصصی «آینده اتاق خبر» روز چهارشنبه ۱۰مهر ماه با سخنرانی دکتر یونس شکرخواه در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. به گزارش رسانه‌های اجتماعی، به نقل از فرهنگستان هنر، در این نشست تخصصی که با همکاری فرهنگستان هنر و موسسه آموزش روزنامه نگاری مکتب خبر برگزار می‌شود، دکتر یونس شکر خواه به بررسی تحولات....