برچسب : دولت

رویکرد جدید به شبکه‌های اجتماعی با حضور سیاستمداران ایرانی

شبکه های اجتماعی - شبکه‌های اجتماعی از جمله پدیده‎های جدید و قابل تأمل در فضای آنلاینک هستند که به عنوان یکی از اشکال رسانه‌های اجتماعی به یک مهارت برای همه و حتی برای کسانی که درک بسیار بالایی از فناوری ندارند، تبدیل شده‌اند. در سال‌های اخیر دسترسی میلیاردها کاربر در سراسر جهان به رسانه‌ها....

همه یاران روحانی در رسانه‌های اجتماعی

رسانه های اجتماعی - کابینه روحانی؛ کابینه‌ای ارتباطی است! ارتباطی نه از لحاظ وضعیت آکادمیک بلکه از منظر درک ارتباطی! کابینه یازدهم به خوبی ظرفیت‌های ارتباطی رسانه‌های اجتماعی را درک کرده است و حضور جدی و پررنگ در این رسانه‌ها دارند. در این مطلب سعی‌ می‌کنیم، دولتمردان این کابینه را که در رسانه‌های اجتماعی....