رسانه های اجتماعی - افرادی که بر­روی برندگان جوایز اسکار شرط بندی کردند، ممکن است فیلم های آرگو و لینکلن را به عنوان برندگان جایزه بهترین فیلم انتخاب کرده باشند اما فیلم های بینوایان و جانگوی آزاد شده در رای­گیری رسانه‌­های اجتماعی از مردم، پیروز شدند. این بخش دوم مطلب بررسی اسکار ۲۰۱۳ در....