توییتر - توییتر با اضافه کردن امکان جدیدی به سرویس خود، محدودیت ارسال پیام شخصی مستقیم (Direct) به کاربران را از بین برد و حال برخی کاربران می‌توانند حتی به کسانی که دنبال‌شان نمی‌کنند، پیام مستقیم ارسال کنند. به گزارش رسانه‌های اجتماعی، این در حالی است که تا پیش از این برای....