کسب‌وکار - هنوز هم یادم هستم که چطور برای اولین روز کاری، سر از پا نمی‌شناختم، زمانی‌که بعد از دانشگاه و از طریق آن توانستم یک شغل مناسب در شرکت «آی بی‌ام» در سیدنی پیدا کنم، زمانی‌که مصادف با اواسط دهه ۹۰ بود و شرکت «بیگ‌بلو» (Big Bliue)، تسلط خوبی بر فن‌آوری‌های....