کسب‌وکار - کتاب «خلق مدل کسب‌وکار» اثر الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور رویکرد نوینی به طراحی مدل کسب‌وکار دارد. اثری که نگاه جدیدی را در راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها ایجاد کرده است که هر کسب‌وکار دانش‌بنیان امروزی برای شروع به آن نیازمند است! مدل کسب و کار چیست؟ مدل کسب‌و‌کار چارچوبی....