برچسب : حقوق شهروندی

حریم خصوصی خود را در شبکه‌های اجتماعی تنظیم کنید

شبکه های اجتماعی - محیط جذاب شبکه‌های اجتماعی، کاربران آنلاین را هر روز بیشتر از دیروز، درگیر خود کرده است، به‌صورتی که امکان به اشتراک‌گذاری عکس، پسندیدن و بیان نظر، با ایجاد وابستگی خاصی به این شبکه‌ها، فعالیت‌های روزمره‌ کاربران را در شبکه بازتاب می‌دهد و تمامی لحظه‌های تلخ و شیرین زندگانی آنها را....

حقوق شهروندی در رسانه‌های اجتماعی

رسانه های اجتماعی - در دنیای امروز، ارتباطات با رشد و پیشرفت فناوری، شتاب بیشتری به خود گرفته و امکان تعامل ملت‌ها و حتی دولت‌ها را ایجاد کرده است، از سوی دیگر، باتوجه به مفاهیم نوظهوری چون حکمرانی مطلوب و نقش‌رسانه‌ها در ایجاد و حفظ این نوع حکمرانی، ابزاری چون اینترنت می‌تواند وسیله‌ای برای....