شبکه های اجتماعی - روز به روز، خبرهای جدیدی از بکارگیری مختلف شبکه‌های اجتماعی در ابعاد و جوانب مختلف زندگی انسان امروزی بدست می‌آید. خبرهایی که مبتنی بر ویژگی‌ها و کارکردهای مختلف این شبکه‌ها هستند. چنان‌که  در چند سال اخیر، استفاده از این رسانه‌ها در ابعاد آموزشی، خبری و تبلیغی، از جمله مواردی است....