اتاق خبر - جورج کلونی که چند جایزه اسکار در کارنامه دارد و از تحسین‌شده‌ترین بازیگران و فیلمسازان یک دهه اخیر سینماست، وقتی هم که درگیر پروژه‌های سینمایی نیست به نجات مردم رنج‌دیده در گوشه و کنار جهان می‌اندیشد. اما آیا کاری هست که منتقد همیشگی سیاست‌های اشغالگرانه آمریکا قادر به انجام دادن....