موبایل - ترافیک مشکلی است که همه ما به نحوی با آن درگیر هستیم.  ترافیکی که سوخت، هزینه و زمان ما را به سادگی هدر می‌دهد.  اما همیشه برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد، در ادامه متوجه می‌شویم که با کمک دوستان و تلفن همراه خود می‌توانیم این مشکل را حل....