دسته‌بندی نشده - اینجا کلاس درس تکنولوژی محور است. دانش آموزان پشت لپ تاب خمیده اند به جای آنکه بر روی میز بخوابند. برخی وبلاگ می نویسند. بعضی ها صفحه فیس بوک برای دیدگاه های شکسپیر می سازند. یکی دیگر لیستی از آهنگها دانلود می کند. بله همه اینها در مدارس Kyrene School District رخ....