شبکه های اجتماعی - پینترست امروز اولین تبلیغ را برای برخی از کاربران در سایت خود قرار داد تا این سایت اجتماعی نیز به دنبال کسب درآمد باشد. به گزارش رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات در پینترست شبیه ترویج توییت در توییتر یا ترویج پست در فیس‌بوک است. شما در پینترست می‌توانید پین‌های (پست‌ یا عکس‌های)....