کسب‌وکار - علایق مشتریان، رفتار و خواسته‌های آنها چیست؟ برای پاسخ به این سوال می‌خواهیم شما را با میکرو استراتژی آشنا کنیم. میکرو استراتژی، یک ابزار حرفه‌ای برای توسعه خرد حرفه‌ای است که فعالان و دست‌اندارکاران دنیای کسب و کار امروزی را در جهت دست‌یابی به بصیرت تمام درباره مشتریان، رقبا و....