برچسب : تبلت

۱۲ گرایش شکل‌گیری اخبار دیجیتال

روزنامه نگاری سایبر - این روزها اینترنت و به تبع آن رسانه‌های نوظهور  درحال تغییر دادن دنیای ما هستند. در  زمانی نه چندان دور کامپیوترهای خانگی و لپ تاپ‌ها تنها وسایلی بودند که کاربران را به اینترنت متصل می‌ساخت اما با گسترش دستگاه‌های دیجیتال مانند تلفن همراه هوشمند، تبلت‌ها و غیره این امکان فراهم....

وضعیت رسانه‌های اجتماعی در سال ۲۰۱۲؛ زنده‌شدن مردگان

رسانه های اجتماعی - امروزه شاهد آن هستیم که در دنیا با بسیاری از مردم، رویدادها، شرکت‌ها و نظایر آن به سریعترین شکل ممکن در ارتباط هستیم. میبینیم که رسانه‌های اجتماعی تبدیل به بخشی از زندگی روزمره ما شده و امروز قبول داریم رسانه‌های اجتماعی بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما را تشکیل می‌دهند.....