پیشنهادات - تئاتر فرای سینماست. رسانه‌ یا هنری از جنس لمس است. فاصله معنا ندارد و چشم ها و صداهاست که جذب می‌کند. از امروز سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر فجر از در ۱۶ تالار و تماشاخانه شهر تهران برگزار می‌شود. برنامه و جدول اجراهای بخش تئاتر خیابانی را اینجا مشاهده کنید و....