برچسب : بنیاد کودک

تسخیر می‌توان‌ کرد شهری به یک اشاره؟!

کسب‌وکار - چه کسی بین ما هست که حداقل یک خواب شیرین را به خاطر دریافت نابهنگام یک پیامک تبلیغاتی از دست نداده باشد؟ اگر از این یکی در‌ امان بمانیم، از بیلبوردهای خیابان، آگهی‌های تلویزیونی و رادیویی و برگه‌های کوچک آگهی که در پیاده‌رو به صورت کوبیده می‌شوند نمی‌توانیم فرار کنیم.....

چند خط درباره طرح مشترک بنیاد کودک و دنت

وب فارسی - برای کسانی که همیشه فکر میکنند پای روباه مکار در میان است: ۱- جنبش های مجازی یکی از روش‌های سازمان‌های مردم نهاد برای درخواست فعالیت بیشتر از مخاطبان هستند. ۲- این جنبش ها نامشروع نیستند. صرفا جدیدند و باید راه خودشان را از طریق تجربه های بیشتر پیدا کنند. به....