فیسبوک - شرکت فیس‌بوک استارتاپ اجتماعی «برنچ مدیا» را امروز خرید. این درحالیست که جزئیات مالی این خرید اعلام نشده است اما منابع غیر رسمی می‌گویند فیس‌بوک، برنچ را ۱۵ میلیون دلار خریده است. سوشیال مدیا – برنچ مدیا دو سرویس اصلی دارد: اولی برنچ (branch) که سرویس میزبانی و انتشار مکالمات....