کسب‌وکار -  پست حاضر، مابقی ده گام ضروری است که در مطلب گذشته به پنج مورد از آنها، اشاره کردیم که به اهمیت تمرکز بر گوشی‌های همراه، بکارگیری همگرایی رسانه‌ای، تولید محتوای خلاق و منبع محور، تولید محتوای بصری و به کارگیری اتاق اخبار اشاره داشت. در ادامه این مباحث، ۶) از....