شبکه های اجتماعی - سال ۲۰۱۳ رو به پایان است اما برترین‌های ۲۰۱۳ پایانی ندارد، حال نوبت به سایت اجتماعی به اشتراک‌گذاری عکس پینترست است. پینترست برترین پین‌ها (عکس‌های) خود را در لیست‌های گوناگون از جمله مد، تکنولوژی، غذا، تاریخ و غیره در اینجا درست کرده است اما برترین‌های آن را می‌توانید در تقسیم‌بندی....