برچسب : بحران

نقش رسانه‌های اجتماعی در بحران

رسانه های اجتماعی - رسانه‌های اجتماعی امروز علاوه بر تولید و توزیع محتوا و گسترش ارتباطات میان‌فردی نقش اساسی در اطلاع‌رسانی و کمک‌رسانی در بحران‌ها، حوادث طبیعی و غیرطبیعی گوناگون دارند. نمونه اخیر آن توفانی است که در فلیپین رخ داد و بسیاری از مردم این کشور را بی‌خانمان و آواره کرد. حرکت جمعی....

رسانه‌های اجتماعی چگونه در بحران به مردم کمک می‌کنند؟

رسانه های اجتماعی - وقتی حادثه ای اتفاق می افتد، همه ابعاد وجود انسانی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. کارهای عادی و روزمره بی‌اهمیت و ناچیز تلقی می شوند، مگر اینکه شما درحال انجام کاری برای کمک رسانی به آسیب دیدگان فاجعه باشید. نمونه باز آن زلزله‌های اخیر کشور است. گاهی اوقات....