کسب‌وکار - همه چیز بی‌درنگ شده است! البته بی‌درنگ ترجمه‌ای برای real-time است. سیستم‌عامل بی‌درنگ، وب بی‌درنگ و بازاریابی بی درنگ اینها اصطلاحاتی است که با اهمیت یافتن بحث زمان واقعی ( لحظه‌ای و بی درنگ) رواج یافته است. اکنون همه چیز در چشم انداز«زمان واقعی» رخ می‌دهد و ما با فرض....