شبکه های اجتماعی - سال ۲۰۱۳ رو به پایان است، حال زمان آن است تا به برترین مکان‌های جهان در اینستاگرام در این سال بپردازیم. مانند سال گذشته برترین مکان امسال نیز در تایلند قرار دارد. سیام پاراگوم یک مجتمع خرید بزرگ، سینما و آکواریوم در بانکوک تایلند است که برتین محل امسال است.....