برچسب : ایده

در افکار طوفان به پا کنیم!

کسب‌وکار - جلسات امروز مهمترین بخش یک کار تیمی است. بهترین ایده‌ها و خلاقیت‌ها در جلسات گروهی شکل می‌گیرد. شاید مهمترین جلسات هر کسب و کار برای ظهور و بروز ایده و خلاقیت جلسات طوفان فکری (Brainstorming) باشد. گاهی محیط و شرایط این جلسات در شرکت‌ها به نوعی می‌شود که ظرفیت برای ظهور....

ایده هایی که کور می شوند!

کسب‌وکار - امروز ایده محرک اصلی یک محصول یا خدمت است. ایده است که مشتری یا مخاطب را همراه می کند و محصول را به غایت می رساند و درنهایت شرکت یا سازمان را برند و سرپا نگه می دارد. اما ایده ها از کجا می آیند؟ سوال ساده ایست. این افراد....

نوآوری، خلاقیت و ایده سه ضلع مثلت تفاوت

کسب‌وکار - امروز سه کلمه است که در وب عجیب می درخشد. نوآوری، خلاقیت و ایده پردازی است. اما گاهی آنها بایکدیگر اشتباه گرفته می شوند! بهترین کار این است که هرکدام تعریف شود تا تفاوت ها درک شود. این گوی و این میدان! نوآوری(Innovation)، بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت(Creativity) است.....