رویدادها - تاثیرگذاری وب بر کسی پوشیده نیست! اما آیا وقت مهاجرت از وب به موبایل هنوز فراهم نشده است؟ بازار اپلیکشین‌های وب دنیا کم کم در حال اشباه شدن است! اما بازار اپلیکشن‌های موبایل در حال توسعه و گسترش است. زیرا مخاطبان در حال حرکت از وب به سمت موبایل حتی....