اینفوگرافی - در شرایط کنونی فضای وب، با وجود فعالیت بخش‌های امنیتی و هشداردهنده‌ی وب، داده‌های بسیاری از وب‌سایت‌ها مورد هجمه‌ هکرها و دزدان اطلاعات قرار می گیرد. چنان‌که سایت مطالعاتی «اینفورمیشن ایز بیوتیفل»، در یک مطالعه‌ی گسترده ، اینفوگرافی  تعاملی را در مورد نشت داده‌ها و اطلاعات شرکت‌های صاحب‌نام فضای وب گرد آورده است.....