اتاق خبر - تارنمای خبری ˈگلوبال پستˈ با بررسی فعالیت های گروه های افراطی وابسته به القاعده در شبکه های اجتماعی در اینترنت، به بحث عضوگیری این گروه ها از این طریق برای درگیری های سوریه و نگرانی های مرتبط با آن پرداخت. سوشیال مدیا – گلوبال پست در این رابطه نوشت: از سال....