پیشنهادات - تا به حال شده است، شما به رستوران، تالار یا هر مکان عمومی دیگری دعوت شوید اما آدرس یا کروکی آن را ندارید یا گم کرده‌اید و تنها یک اسم دارید، یا حتی اسم آن را هم فراموش کرده‌اید و فقط موقعیت مکانی آن را می‌دانید. اینجاست که فناوری دوباره....