تئاتر فرای سینماست. رسانه‌ یا هنری از جنس لمس است. فاصله معنا ندارد و چشم ها و صداهاست که جذب می‌کند. از امروز سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئا‌تر فجر از در ۱۶ تالار و تماشاخانه شهر تهران برگزار می‌شود.80984069-5401224

برنامه و جدول اجراهای بخش تئاتر خیابانی را اینجا مشاهده کنید و جدول نمایش‌های صحنه‌ای را اینجا دانلود کنید.

برای تهیه بلیط نیز به اینجا بروید.

البته پیشنهاد می‌شود، قبل از تهیه بلیط، تحقیق درستی درباره تئاتر مورد نظر انجام دهید و بعد به نمایش آن بروید.