دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران امشب در شبکه یک گزارش ۱۰۰ روز کاری خود را ارائه کرد. گزارشی که کاربران در توییتر فارسی با هشتگ #صدروز به آن پرداختند و توییت‌ها و نظرهای خود را دراین باره منتشر کردند.

در این پست برخی از توییت‌های کاربران فارسی زبان توییتر را درباره گزارش ۱۰۰ روز رحانی مشاهده می‌کنید:

1 3 4 5توییت‌های بعدی به وضعیت جاری کشور زمانی که دولت تدبیر و امید به روی کار آمد

6 7 8 9 10 11 12 13شاهد نظرات تند کاربران نسبت به دولت محمود احمدی نژاد هستیم.

14 15 16 17 18 19 20 21دولت در مباحث فرهنگی تحمل زیادی دارد و بحث های فرهنگی و سیاست خارجی را در توییت های بعدی دنبال می کنیم:

22 23 24 25 26 28و اما تیکه‌های طنزی که کاربران در این هشتگ منتشر کردند:m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12

گفتنی است، توییت‌های این پست منتشر کننده نظر سوشیال مدیا نیست بلکه تنها نظر کاربران است.

منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور اعلام کرد را نیز می‌توانید از اینجا دانلود کنید.