امشب شاهد مذاکرات ۱+۵ در سطح وزرای خارجه بودیم که بعد از ۳۵ سال ایران و آمریکا در این سطح با یکدیگر دیدار کردند. این در حالی است که دکتر حسن روحانی در مجع آسیایی (در نیویورک) به طور همزمان سخنرانی کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که تحلیل در این پست، توییت‌های کاربران در این باره را مشاهده می‌کنیم.

به ترتیب زمانی در ابتدا توییت‌های اولیه درباره مذاکرات ۱+۵ را مشاهده می‌کنیم:

1 2 3 4 5

6 7 8

به طور همزمان  دکتر حسن روحانی در مجع آسیایی (در نیویورک) سخنرانی داشت که توییت‌ها و تحلیل‌های کاربران دراین باره را مشاهده می‌کنیم:

r1 r2 r4 r3 r5 r6r7 r8 r9 r10 r11 r12

در پایان سخنرانی، دکتر روحانی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد که بازخورد و تحلیل کاربران ایرانی توییتر را می‌‎بینیم:

rn1 rn2 rn3 rn4 rn5 rn6 rn7

rn8rn10 rn11

rn12

در پایان نیز، چند توییت طنز درباره این مراسم می‌بینیم.

tanz1 tanz2 tanz3tanz5 tanz6