پایان‌نامه نحوه انعکاس زلزله آذربایجان شرقی در شبکه اجتماعی توییتر در مقطع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی نوشته مائده گیوه‌چین در دانشگاه علامه‌طباطبائی دفاع شد.

پایان نامه توییتر

استاد راهنمای این پایان‌نامه دکتر علی‌اصغر کیا و مشاور آن دکتر محمدرضا رسولی است. گیوه‌چین در چکیده پایان‌نامه خود آورده است:

هدف این تحقیق قبل از هر چیز شناخت و شناسایی نحوه پوشش زلزله آذربایجان شرقی در شبکه اجتماعی توییتر است. شناخت شبکه اجتماعی توییتر در زمینه کنشگری افراد در دو بعد اطلاع‌رسانی و کمک‌رسانی در وضعیت بحرانی زلزله،  شناخت نوع استفاده کاربران از شبکه اجتماعی توییتر به هنگام بلایای طبیعی و شناخت نوع استفاده دولت‌ها ار شبکه اجتماعی توییتر در وضعیت‌های بحرانی مانند زلزله از دیگر اهداف این تحقیق بوده است. پرسش اصلی تحقیق نیز این است که چگونه زلزله اذربایجان شرقی در شبکه اجتماعی توییتر انعکاس پیدا کرده است. چارچوب نظری تحقیق از نظریه‌های کنشگری آنلاین، جامعه شبکه‌ای کاستلز، حوزه عمومی هابرماس و شکاف دیجیتالی بهره برده است. این تحقیق به تولید ادبیات درباره چیستی، تاریخچه و نقش شبکه‌های اجتماعی در بحران پرداخته است.

جامعه مورد بررسی این پژوهش تمام توییت‌هایی بوده که در دوره زمانی یک ماه (از زمان وقوع زلزله به بعد) با هشتگ‌های مربوط به زلزله منتشر شده‌اند. از میان جامعه آماری ۱۲ میلیونی، به شیوه چند مرحله‌ای نمونه‌گیری انجام داده‌ایم و نمونه‌ها تحلیل محتوا شده‌اند. در این پایان‌نامه به ۲۲ تحلیل توصیفی و ۹ تحلیل استنباطی درباره استفاده از شبکه اجتماعی توییتر به هنگام بلایای طبیعی رسیدیم که از آن جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که خبرهای دست اول از مناطق آسیب‌دیده سریع به توییتر راه پیدا کرده‌اند. همچنین توییت‌های ارسال شده از مناطق آسیب‌دیده، کمترین دقت را دارند که دلیل آن می‌تواند شتابزدگی و استرس آنها به هنگام توییت کردن باشد. طبق نتایج به دست آمده ۹۵ درصد از توییت‌ها نسبت به صدا و سیما و رسانه‌های داخلی جهتگیری منفی داشته‌اند. همچنین منبع بیش از ۴۰ درصد از توییت‌ها مشخص نبوده است که این مسئله نشان می‌دهد که اخبار منتشر شده در توییتر ممکن است الزاما درست نباشد چون منبع مشخص نیست. علاوه بر این کاربران بیش از هر چیز مشغول انتشار اخبار بوده‌اند تا تفسیر و تحلیل، نقد و شوخی. با توجه به اطلاعاتی که در این تحقیق به دست آمده، دو نوع کارکرد می‌توان برای دولت هنگام بلایای طبیعی و شرایط بحرانی در نظر گرفت: توییت کردن و اطلاع‌رسانی از طریق توییتر و رصد کردن توییت‌ها و استفاده از آن برای مدیریت بحران.