اینجا دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳ رشته کارشناسی علوم انسانی از جمله روزنامه نگاری و روابط عمومی حذف می کند و  آنجا دانشکده مدیریت تیپی (Tippie) دانشگاه  لوا (Lowa) بورسیه تحصیلی ۳۷ هزار و ۲۴۰ دلاری در رشته MBA از طریق توییتر ارایه می کند.

در حالی که حوزه دانشگاهی ایران در حال هضم این تصمیم است، دانشگاه شهر لوا از طریق توییتر این سوال را پرسید:چه ویژگی های شما را به عنوان یک دانشجوی تمام وقت رشته MBA معرفی می کند؟ داوطلبان از طریق  هشتگ TippieTweet# به این سوال پاسخ دادند و در نهایت به بهترین توییت، بورسیه تحصیلی این رشته تعلق گرفت.

به گزارش مشیبل، جان یتز  (John Yates) سی و ساله برنده این بورس شد. وی در ۶۸ کاراکتر به این سوال پاسخ داد و گفت: “ذهن جهانی، خلاقیت و پیشرو  ، هوشیار بودن تیپی”

جواب یتز را به تصمیم اخیر دانشگاه علامه تعمیم دهید، تا شاید تفاوت اینجا و آنجا را درک کنید! آنجا با ابزار جدید دانشجو بورس و ذهن خلاق جذب می کنند و اینجا رشته ها حذف و استعداد ها در نطفه نابود می شود.