همانطور که روز به روز برکاربران شبکه های اجتماعی مجازی در ایران افزوده می شود. خوشبختانه تحقیقات دانشگاهی این حوزه رو به افزایش است. بسیار دوستانی هستند که بنده افتخار آشنایی با آنها داشته و دارم که پایان نامه نوشتند یا در حال نوشتن هستند. اما هیچ کس از آنها خبر ندارد!

یکی از هدف هایی که برای سوشال مدیا درنظر گرفته ام، این است که رویکرد نظری و تحقیقاتی به حوزه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران افزایش یابد و در این راه از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد. زیرا نمی شود در حوزه شبکه به تنهایی کار کرد!

طی هفته گذشته دو پرسشنامه از طرف دوستانم در حوزه شبکه های اجتماعی برای نوشتن پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد علوم ارتباطات برایم ایمیل شده است که از شما خواهشمندم آنها را پرکنید و به محققان در امر تحقیق و افزایش دانش علمی در این حوزه کمک کنید.

پرسشنامه اول با عنوان سنجش سرمایه اجتماعی در فیس بوک مربوط به دوست عزیز آقای حسین کرمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران است.

و پرسشنامه دوم با عنوان بررسی ابزار روابط عمومی الکترونیک در بازاریابی (با تاکید بر شبکه های اجتماعی) است که از سوی خانم مرضیه کثیری دانشجوی تحقیق در ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است.

پرکردن این پرسشنامه ها کمک به آنها نیست. کمک به خودمان است. کمک به افزایش دانش علمی منطقی و شفافیت عملی در این حوزه است.