فکر کنید، شما یک گیاه خوار هستید و به روی عکس کله‌پاچه تگ شوید! یا بدتر از آن، عکس پورن شیر شود و شما در آن تگ شوید! مصداق بارز مردم آزاری است! شاید تگ‌کردن همان اسپم در ایمیل باشد! اسپم امروزی در شبکه‌های اجتماعی شاید همان تگ‌ بی‌ربط است.

یکی از قدرت‌های وب، لینک است و همین قدرت در وب ۲ و شبکه‌های اجتماعی شاید تگ باشد! تگ نوعی خاص از لینک است که در شبکه‌های اجتماعی عمومی شده است. وقتی کسی را در عکسی تگ می‌کنید، آن عکس در صفحه اصلی وی ظاهر می‌شود و دوستان او آن را می‌بیند و گویا او آن عکس را منتشر کرده است! پس اینجا بحث حریم خصوصی مطرح می‌شود!

امروز یکی مصداق‌های ورود افراد به حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی تگ بی‌مورد کردن است. قبلا از تگ کردن باید به این سوال فکر کنیم که فلسفه وجودی تگ کردن چیست؟ مطمئا هرچه باشد برای افزایش لایک یا کامنت برای عکس یا پست شما نیست!

همانطور که ارسال پیامک تبلیغاتی توسط شرکت‌های مختلف نقض حریم خصوصی شماست. تگ‌کردن بی‌مورد نیز کاملا و صراحتا نقض حریم خصوصی است! به عنوان مثال فکر کنید،

حال از منظر ابزاری هم قرار باشد با تگ در فیس‌بوک (البته تنها در فیس‌بوک نیست!) مبارزه کنیم شیوه‌های زیر را می‌توانید اعمال کنید:

۱- برای اینکه تگ را از دوستان خود بگیرید، تا در تایم‌لاینتان دیده نشود. عکس زیر را از مرحله ۱ تا ۳ دنبال کنید و تنها کافی است on‌ها را off کنید.

۲- باز اگر در عکسی تگ شدید و تنها می‌خواستید از آن حذف شوید به اینجا دقت کنید.

۳- حال اگر در پستی تگ شدید و میخواهید از آن حذف شوید، کافی است. آنفالو کنید.

 

گاهی نباید قانونی باشد تا ما اخلاق را رعایت کنیم. اخلاق نیاز به قانون ندارد. اخلاق با فرهنگ شکل و گسترش می‌یابد. پس سعی کنیم قبل از استفاده و آموزش یک فناوری اول فرهنگ استفاده از آن را فراگیریم تا موجب آزار دیگران نشویم.