امروز درست یا غلط تب ایجاد شبکه اجتماعی مجازی توسط سازمان های دولتی و خصوصی در ایران شکل گرفته است.

به نظر می رسد، هر مجموعه ای به دنبال این است که اهداف خود را منطبق با شبکه های اجتماعی ارایه دهد و دلیل آنها حتما این است که شبکه های اجتماعی مخاطب دارد! بدین سان مجموعه پست هایی درباره پیاده سازی این شبکه ها از منظر ساختاری (به عنوان مثال نوع روابط) و محتوایی (ساختار محتوایی) منتشر می کنم.

در یک دسته بندی ساده می توان ۷ مرحله برای ایجاد شبکه اجتماعی مجازی به شرح ذیل ارایه کرد:

۱- مخاطبان خود را درنظر بگیرید: چه کسانی و چگونه در شبکه های اجتماعی حضور دارند. اندازه، نوع، طول عمر فعال و ادبیات آنان چگونه است؟ به نظرم مخاطب شناسی یا مخاطب سنجی مهمترین مرحله در ایجاد یک شبکه اجتماعی است.

۲- تعیین ماموریت، پیام یا هدف سایت: مدیریت و جذب استعداد، همکاری در پروژه، نظارت، برندینگ، اطلاع رسانی و غیره ممکن است هدف سایت شما باشد. بحثی که در این زمینه وجود دارد این است که این اهداف باید منطبق با دیگر اهداف سازمان باشد. هرچه که هست شفاف بیان و ارائه شود.

۳تعیین کنید چه ویژگی های مورد نیاز است: عضویت، نوع روابط، آپلود عکس و سایر ویژگی های که می توان به عنوان یک خدمت برای آن در شبکه اجتماعی تان در نظر گرفت. اما مهمتر از آن به نظرم اینکه شبکه اجتماعی یا هر سایت دیگر براساس نیاز اجتماعی روز شکل بگیرد. قاعدتا موفق تر خواهد بود.

۴- تنظیم دستورالعمل: امنیت، نظارت، حریم خصوصی و هرچه که قرار است در سایت اعمال شود را با کاربران به اشتراک بگذارید. امروز دنیایی است که هرچه شفاف تر باشید بیشتر به شما اطمینان می شود. پیوند نزدیکی بین ارایه اطلاعات شفاف و اطمینان در این عصر وجود دارد.

۵- طراحی بودجه های کوتاه مدت و بلندمدت:  هر طرحی برای اجرایی شدن به بودجه مشخص برای راه اندازی، بازار و حفظ آن و مهمتر از آن پویایی نیازمند است. برای بخش به بخش کار خود بودجه های کوتاه مدت و بلند مدت در نظر بگیرید. بماند که بازگشت سرمایه در شبکه های اجتماعی نیاز به زمان دارد. زیرا در مرحله اول باید مخاطب جذب شود.

۶- دعوت مردم برای شرکت: ایجاد هیجان در میان مردم که منجر به بازخورد یا به عبارتی جذب کاربر برای سایت می شود. باز به نظرم زمانی دعوت عمومی موفق می شود که خدمات مناسب، کامل و حداقل جدید ارایه شود.

۷- نگه داری سایت فعال: آپدیت مداوم سایت یک استراتژی پویا در شبکه های اجتماعی است. قدرت فیس بوک یا شبکه های اجتماعی دیگر این است که هر روز مبتنی بر نیاز و سلایق مخاطب یک خدمت جدید ارایه می کنند.

این هفت مرحله از مصاحبه های جوئی کوچرال (رئیس هیئت مدیره Lithium)، مارک سیلوستر (مدیرعامل introNetworks) و میچائل جانسون (مدیرعامل  Small World Labs) توسط btobonline استخراج شده است. طبق معمول نیز برداشت و نظرات شخصی من در آن موجود است.