آینده پژوهی درباره شبکه های اجتماعی بسیار پیچیده و سخت است. خصوصا اگر صحبت از فیس بوکی باشد که قبل از سال ۲۰۰۴ وجود نداشت!

وب سایت PH-Creative، اینفوگرافی از ۱۳ سال آینده فیس بوک در تایم لاینی ارایه کرده است که به طور خلاصه ترجمه و برداشت آن را به شرح ذیل مشاهده می کنید:

۲۰۱۲ – جستجوگر فیس بوک (به سمت موتور جستجو شدن و رقابت با گوگل و بینگ)

۲۰۱۳ – پرداخت فیس بوک ( FaceBucs سومین پول رایج در جهان تحت فیس بوک)

۲۰۱۴ – وفاداری فیس بوک (۱٫۱ میلیارد کاربر تخمین زده می شود که میزان وفاداری آنها به فیس بوک افزایش می یابد)

۲۰۱۵ – پاداش فیس بوک (پیش بینی ۳٫۴ میلیارد کسب و کار و ۲۰۰ هزار سازمان فعال در فیس بوک)

۲۰۱۶ – تجارت فیس بوک (بحث تجارت لایک در دنیا عمومی می شود و فیس بوک تجارت الکترونی را کامل پوشش می دهد)

۲۰۱۷ – بانک فیس بوک (دستیابی به ۲٫۵ میلیارد کاربر برای فیس بوک پیش بینی می شود که اکانت آنها مانند حساب بانکی است)

۲۰۱۸ –تعاونی فیس بوک (مالیکت عمومی )

۲۰۱۹ – سلطه فیس بوک (انرژی جهانی ارزان برای کاربران فیس بوک از طریق اقتصاد و تجارت خود)

۲۰۲۰ – سلامت فیس بوک (دستیابی به ۳٫۵ میلیارد کاربر برای فیس بوک پیش بینی می شود، بازگشت زندگی و سلامت)

۲۰۲۱ – پرواز فیس بوک (سرویس هواپیمایی ارزان برای کاربران فیس بوک)

۲۰۲۲ – آموزش فیس بوک (دانشگاه هایی که فیس بوک می سازد)

۲۰۲۳ – دولت فیس بوک (شکل گیری یک دولت دیجیتال که تمام سیاست مداران در فیس بوک هستند)

۲۰۲۴ – دفاع فیس بوک (دولت ها در حال ساخت برنامه دفاعی هستند)

۲۰۲۵ – ملت فیس بوک (ملتی که از تمامی کشورها جهان در آن وجود دارند)

در ادامه نوشته نیز می توانید اینفوگرافی کامل را همراه با توضیحات مشاهده کنید.