فیس‌بوک امروز دیگر یک شبکه اجتماعی به تنهایی نیست. بلکه تبدیل به پلتفرمی شده است که بیشترین کاربر را در جهان داراست. در این پست برطبق آخرین گزارشی که فیس‌بوک امروز از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۳ ارائه کرد را مرور می‌کنیم:

به گزارش رسانه‌های اجتماعی، برطبق چارت زیر روزانه ۷۲۸ میلیون کاربر فعال در سراسر جهان به فیس‌بوک سر می‌زنند که بیشترین رقم به آسیا با ۱۸۹ میلیون کاربر تعلق دارد. این در حالی است که این عدد در سه ماه سوم سال ۲۰۱۱، ۴۵۷ میلیون نفر بوده است.

01111

چارت بعدی به کاربران فعال ماهانه تعلق دارد که می‌گوید، ماهانه هزار و ۱۸۹ میلیون کاربر ماهانه از فیس‌‎بوک بازدید می‌کنند. این درحالی است که این عدد در همین زمان در سال ۲۰۱۱، ۸۰۰ میلیون کاربر بوده است.

2

چارت بعدی به تعداد کاربران فعال روزانه موبایل (ازطریق دستگاه‌های همراه) اشاره دارد که می‌گوید، روزانه ۵۰۷ میلیون نفر از این طریق از فیس‌بوک دسترسی دارند. این در حالی است که این عدد در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۲، ۳۲۹ میلیون نفر بوده است.

3چارت بعدی نیز به تعداد کاربران فعال ماهیانه تنها موبایل اشاره دارد که می‌گوید، ۲۵۴ میلیون کاربر فقط از طریق موبایل به فیس‌بوک دسترسی دارند. این عدد در سال ۲۰۱۲، ۱۲۶ میلیون کاربر بوده است.

فیس بوک کاربردرآمد فیس‌بوک

درآمد فیس‌بوک در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۳ به دو هزار و ۱۶ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که ای عدد در سال ۲۰۱۱، ۹۵۴ میلیون دلار بوده است.

555555555

چارت درآمد فیس‌بوک براساس منطقه جغرافیایی فیس‌بوک را مشاهده می‌کنید که بیشترین عدد آن ۹۶۲ میلیون دلار متعلق به ایالات متحده و کاناداست.

درآمد فیس بوک

درآمد تبلیغاتی براساس مکان کاربران در شکل زیر مشاهده می‌کنید که دوباره بیشترین عدد به ایالات متحده و کانادا تعلق دارد.

تبلیغات فیس‌بوک

 

درآمد فیس‌بوک از هرکاربر

 درآمد فیس‎‌بوک به ازهای هرکاربر در شکل زیر نمایش داده شده است که به طور میانگین ۱٫۷۲ دلار به ازای هرکاربر در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۳ بوده است. اما این عدد در آسیا حدود ۸۱ سنت است. این آمار رایگان بودن فیس‌بوک را توجیح می‌کند!

درآمد از کاربران

و چارت آخر به هزینه به عنوان درصدی از درآمد اشاره می‌کند.
درآمد کل فیس بوکمنبع: mashable