زمانی که فیس‌‎بوک وارد بورس شد هیچ درآمدی از طریق دستگاه‌های همراه (موبایل) کسب نمی‌کرد اما امروز نیمی از درآمد خود را از طریق دستگاه‌های موبایل به دست می‌آورد.

به گزارش رسانه‌های اجتماعی، درآمد فیس‌بوک از تبلیغات موبایل ۸۷۴ میلیون دلار است! نمودار زیر درآمد فیس‌بوک از سال سه ماهه اول ۲۰۱۲ از تبلیغات موبایل تا ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۳ را نشان می‌دهد.

درآمد فیس بوک

همانطور که از شکل فوق پیداست. خط نارنجی درآمد تبلیغات دسکتاپ، خط آبی درآمد تبلیغات موبایل و خط بنفش درآمدی غیر از تبلیغات فیس‌بوک در این بازه زمانی است.

منبع: businessinsider