دامنه گسترش شبکه های اجتماعی عمومی در وب امروز به نحوی است که سازمان های گوناگون به دنبال بهره برداری از آنها هستند. زیرا سرمایه اجتماعی که در شبکه های اجتماعی شکل گرفته است بهترین ابزار برای فعالیت های گروهی و عمومی برای سازمان هاست.

با این رویکرود، بحث شبکه های اجتماعی سازمانی (Enterprise Social Network) در سازمان های امروز دنیا به شدت شکل گرفته است. سازمانی که به دنبال تحقق سازمان ۲٫۰ هستند. به زبان خیلی ساده، شبکه های اجتماعی سازمانی یکی از ابزارهای تحقق سازمان ۲٫۰ است که در این پست به آن می پردازیم.

شبکه های اجتماعی سازمانی چیست؟ شبکه های اجتماعی سازمانی تمرکز بر استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین یا روابط اجتماعی در میان افرادی که منافع و یا فعالیت کسب و کار را به اشتراگ می گذارند. شبکه های اجتماعی سازمانی اغلب فرصت استفاده از نرم افزارهای اجتماعی سازمانی (به عنوان جزء اصلی از سازمان ۲٫۰ است) که اساسا زمینه استفاده از نرم افزارهای اجتماعی  در سازمان است.

شبکه های اجتماعی سازمانی

بسیار از شرکت ها برای ترویج همکاری در میان همکاران خود از شبکه های اجتماعی سازمانی استفاده می کنند. به اشتراک گذاری ایده و مهارت ها درباره چگونگی بهبود محیط کار است. برخی شرکت ها نیز برای مبادله اطلاعات در میان اعضاء یک تیم و یا افراد دیگر در داخل شرکت استفاده می کنند. براساس تحقیق گارتنر ۵۰ درصد شرکت ها در دو سال آینده از شبکه های اجتماعی در درون سازمان استفاده می کنند.

اما به واقع چرا به شبکه های اجتماعی سازمانی نیاز داریم:

۱- ایجاد انگیزه برای کارکنان: اصولا کارمندان در محیط شبکه های اجتماعی راحتتر و بازتر حرف می زنند و مشکلات خود را مطرح می کنند و در آنجا می توان به راحتی آنها را با اهداف و ماموریت های سازمان همراه کرد و برای فعالیت های عمومی سازمان انگیزه تزریق کرد.

۲- ترویج روحیه همکاری: اینکه افراد بتوانند با یکدیگر در یک کار تیمی به راحتی کار کنند و اینکه چطور می توان در یک پروژه مشارکت و همکاری بهتری داشت. یکی از ابزارهای تمرین کار تیمی امروز شبکه های اجتماعی سازمانی محسوب می شوند.

۳- تولید ایده: شاید مهمترین دلیل سازمان های امروز برای پیاده سازی شبکه های اجتماعی سازمانی بحث تولید و به اشتراک گذاری ایده است. موضوعی که می تواند موتور محرک سازمان ها باشد.

۴- به اشتراک گذاری مهارت ها: شاید بتوان به راحتی گفت که کل وب امروز مهارت است لذا  افراد به راحتی می توانند مهارت های خود را در این شبکه ها با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این مهارت می تواند یک مقاله خواندنی یا یک اینفوگراف توصیفی باشد!

۴- وفاداری برند: سازمان ها در محیط شبکه اجتماعی به دنبال وفادار کردن بیشتر کارکنان خود به برندشان هستند. واقعا اینکه کارمندان از سیاست های سازمانی که در آن کار می کنند دفاع کنند یکی از موضوعات مهم سازمان های امروزی است.

به عبارتی ساده، شبکه ای اجتماعی سازمانی یک سیستم تکنولوژیک مبتنی بر فناوری است که شامل همکاری متحرک و سریع، اشتراک گذاری اطلاعات و قابل ادغام در توسعه سازمان است.

پ.ن: این پست برداشت آزاد من از اینجا است و در پست های بعد درباره نرم افزارهای اجتماعی (Social Software) و نمونه های شبکه های اجتماعی سازمانی می نویسم.