کتاب ماه علوم اجتماعی شماره ۵۶، آبان ۱۳۹۱ با پرونده ویژه‌ای درباره شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

دکتر محمدرضا رسولی، در سخن سردبیر این کتاب آورده است: با توجه به اهمیت رسانه‌های نوین اجتماعی که به عنوان جزء جدای یناپذیر در توسعه جامعه‌ی ارتباطی نقش یفا می‌کنند، نگاه‌های متفاوتی در دسترسی و مدیریت فضای شبکه های اجتماعی وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد شناخت صورت مسأله و چیستی رسانه‌های‌نوین اجتماعی و شبکه‌های مجازی می‌تواند در بهرمندی از ابزارهایی که آثار مثبت و منفی آن به چگونگی تربیت و آگاهی هرچه بیشتر کاربران نهفته است، مؤثر افتد.از این منظر شناخت و درک شبکه های اجتماعی و الکترونیک، ازمهمترین گام‌هایی است که برای استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت رسانه‌های اجتماعی در جهت منافع جامعه می‌توان برداشت.

 این کتاب را می‌توانید به صورت کامل از اینجا دانلود کنید و یا مقالات را تک تک به شرح ذیل دانلود کنید:

عنوان مقاله شماره صفحه نویسندگان متن مقاله
ضرورت شناخت شبکه های اجتماعی مجازی ۲-۲ محمدرضا رسولی alternate text
آسیب شناسی نشر و تألیف آثار در حوزه علوم اجتماعی ۳-۱۲ اسماعیل قدیمی,امید مسعودی,امیدعلی احمدی,غلامرضا لطیفی,محمدرضا رسولی alternate text
فراتحلیل کتاب های روش تحلیل شبکه اجتماعی ۱۳-۱۹ علی اکبر اکبری تبار alternate text
نقش تفاوت های فرهنگی در خودابرازی کاربران سایت های شبکه اجتماعی ۲۰-۲۵ اشرف احدزاده alternate text
آیا سنجه های تحلیل شبکه اجتماعی در تمام شبمه های اجتماعی کارآست؟ ۲۶-۳۰ میلاد میرمحمد صادقی alternate text
درآمدی بر شبکه های اجتماعی ۳۱-۳۲ فاطمه زنده بودی alternate text
ارتباطات کامپیوتر – واسط ۳۱-۳۲ حسین امامی alternate text
مقدمه ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبری ۳۷-۳۸ آذر شیردل alternate text
بررسی ساختار و محتوای برنامه های شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی ۳۹-۴۷ احمد میرعابدینی alternate text
صلح جاویدان و حکومت قانون ۴۸-۴۹ پریسا تاج الدینی alternate text
اقتصاد و رسانه ۵۰-۵۲ فاطمه ناظمی یگانه alternate text
روابط عمومی در بافت های فرهنگی جهانی: چشم اندازهای چند انگاره ای ۵۳-۵۳ اسماعیل قدیمی alternate text
درک شبکه های اجتماعی، نظریه ها، مفاهیم و یافته ها ۵۴-۵۵ ندا حیدری alternate text
مقدمه ای بر مددکاری اجتماعی و سیاست اجتماعی ۵۶-۵۶ اسماعیل قدیمی alternate text
عوامل مؤثر بر تولید محتوا در شبکه های اجتماعی ۵۷-۶۶ محمدرضا رسولی,مریم مرادی alternate text
تفاوت بین رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی ۶۷-۷۲ جواد افتاده alternate text
تصورات قالبی در جهان های مجازی ۷۳-۷۷ مرضیه خلقتی alternate text
مطالعه جمعیت شناختی شبکه های اجتماعی مجازی با تأکید بر کاربران فیس بوک در ایران ۷۸-۸۴ سمیه زارع,مجید کاشانی alternate text
بهاری دیگر در فصل خزان ۸۵-۸۶ مسعود بهزادی alternate text
نگاهی به برگزاری همایش روز رسانه های اجتماعی ۸۷-۸۸ alternate text
گردهمایی دانش ارتباطات و جامعه ایرانی: سیاست های ارتباطی و چشم انداز آینده ۸۹-۹۰ alternate text
گزارش کنفرانس روابط عمومی، صنعت و تولید ملی ۹۱-۹۴ alternate text
نشست تخصصی چالش ها و ظرفیت های پژوهش در رسانه های دیجیتال برگزار شد ۹۵-۹۵ alternate text
نورمگز؛ سایتی برای دسترسی رایگان ۹۶-۹۸ محیا شاه محمدی alternate text
انتشار کتاب تحلیل شبکه اجتماعی با نودیکس ال ۹۹-۹۹ alternate text
پیشخوان ۱۰۰-۱۰۲ سحر برین خو alternate text