بررسی وضعیت کنونی شبکه های اجتماعی یکی از بخش های اساسی تحقیقات حوزه رسانه های اجتماعی است. این اینفوگرافی توسط Social.music.media طراحی شده است و درباره وضعیت، میزان استفاده و علاقه مندی زنان و مردان، برنده ها و بازنده های درباره شبکه های اجتماعی در ادامه مطلب ارایه می شود.

پ.ن: پیشنهاد می شود سایت اینفوگرافی فارسی را نیز ببنید. توضیحات بسیار عالی نیز درباره خود مفهوم اینفوگرافی دارد.