یک پژوهشگر ارتباطات شبکه های اجتماعی مجازی را ابزار تولید محتوا دانست و افزود: ویژگی اصلی این شبکه ها محوریت گفت و گو یعنی جامعه گفت و گویی و دموکراسی کردن مشارکت در تولید و توزیع اطلاعات است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، جواد افتاده، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات امروز در همایش «شبکه های اجتماعی مجازی» نقش کاربران شبکه های اجتماعی را محوری عنوان کرد و این شبکه ها را وسیله ای برای تولید محتوا برشمرد.

این کارشناس ارشد ارتباطات به نقش مهم کاربران شبکه های اجتماعی در تولید محتوای این رسانه ها اشاره کرد و با تأکید بر استفاده از ابزارهای آن لاین برای انتقال اطلاعات، مفهوم آن را با رسانه های اجتماعی نزدیک بیان کرد.

افتاده درباره خاستگاه شبکه های اجتماعی اظهار کرد: بحث شبکه های اجتماعی حقیقی در سال ۱۹۴۰ در انسان شناسی «راد کلیف براون» مطرح شد.

وی درخصوص شبکه های اجتماعی مجازی گفت: شبکه های اجتماعی یک ابزار تولید محتوا و کابران، تولیدکننده محتوای آن هستند.

وی با اشاره به تاریخچه شبکه های اجتماعی مجازی که از سال ۱۹۶۰ اولین بار در دانشگاه ایلی نویز در ایالات متحده آمریکا ایجاد شد ویژگی اصلی این شبکه ها را محوریت گفت و گو یعنی جامعه گفت و گویی و دموکراسی کردن مشارکت در تولید و توزیع اطلاعات برشمرد.

افتاده درخصوص کاربردهای شبکه های اجتماعی برای روزنامه نگاری شهروندی گزارش رویداد، بررسی حقیقت، دریافت بازخورد لحظه ای، کسب شهرت، اعتبار منبع، معرفی فرهنگ شهری و شهروندی و کسب اطلاعات برجسته (محتوای ویروسی) را مورد بحث قرار داد.

وی در ادامه کاربرد این شبکه ها افزود: کاربرد این شبکه ها برای روزنامه نگاران موارد متعددی از جمله دریافت محتوای مستند، توزیع و پایش محتوا، سنجش افکار عمومی، اندازه گیری و تعامل با مخاطب، شیشه ای شدن سازمان های رسانه ای، ایجاد اعتماد آن لاین و اجتماع آن لاین و سرمایه اجتماعی است.

این پژوهشگر یادآور شد: شهروندان روزنامه نگار جانشین روزنامه نگاران حرفه ای نیستند، بلکه در امتداد آنها حرکت می کنند و همگرایی روزنامه نگاری شهروندی در کنار روزنامه نگاران حرفه ای موجب ارایه بهتر اطلاعات می شود.

پ.ن: البته خبرگزاری فارس هم خبری با عنوان شبکه های اجتماعی عرصه جدید برای روزنامه نگاراران شهروند از ارایه مقاله من در این همایش منتشر کرده است. خبرنگار، عنوان مدیر سایت شبکه اجتماعی را برایم گذاشته است! ایشان لطف داشته اند. اما اول اینکه رسانه های اجتماعی سایت نیست، وبلاگ است. دوم اینکه اسمش مشخص است دیگر، رسانه های اجتماعی. (برای بار هزارم، شبکه های اجتماعی زیر مجموعه رسانه های اجتماعی است)